DOMOV VSEBINA NAVODILA UREDNIŠTVO ENGLISH
DIGITALNI ARHIV OBZORNIKA ZDRAVSTVENE NEGE  
 Izberite letnik
Letnik 51 (2017)
Letnik 50 (2016)
Letnik 49 (2015)
Letnik 48 (2014)
  Letnik 48, Številka 4
  strani 252-348
  Letnik 48, Številka 3
  strani 160-251
  Letnik 48, Številka 2
  strani 73-159
  Letnik 48, Številka 1
  strani 1-72
Letnik 47 (2013)
Letnik 46 (2012)
Letnik 45 (2011)
Letnik 44 (2010)
Letnik 43 (2009)
Letnik 42 (2008)
Letnik 41 (2007)
Letnik 40 (2006)
Letnik 39 (2005)
Letnik 38 (2004)
Letnik 37 (2003)
Letnik 36 (2002)
Letnik 35 (2001)
Letnik 34 (2000)
Letnik 33 (1999)
Letnik 32 (1998)
Letnik 31 (1997)
Letnik 30 (1996)
Letnik 29 (1995)
Letnik 28 (1994)

Zdravstveni obzornik
Letnik 27 (1993)
Letnik 26 (1992)
Letnik 25 (1991)
Letnik 24 (1990)
Letnik 23 (1989)
Letnik 22 (1988)
Letnik 21 (1987)
Letnik 20 (1986)
Letnik 19 (1985)
Letnik 18 (1984)
Letnik 17 (1983)
Letnik 16 (1982)
Letnik 15 (1981)
Letnik 14 (1980)
Letnik 13 (1979)
Letnik 12 (1978)
Letnik 11 (1977)
Letnik 10 (1976)
Letnik   9 (1975)
Letnik   8 (1974)
Letnik   7 (1973)
Letnik   6 (1972)
Letnik   5 (1971)
Letnik   4 (1970)
Letnik   3 (1969)
Letnik   2 (1968)
Letnik   1 (1967)

Medicinska sestra na terenu
Letnik   8 (1961)
Letnik   7 (1960)
Letnik   6 (1959)
Letnik   5 (1958)
Letnik   4 (1957)
Letnik   3 (1956)
Letnik   2 (1955)
Letnik   1 (1954)

Javljanje napak

 :: Letnik 48, Številka 3, Strani 160-251
LEADING ARTICLE: EFFECTS OF NURSING CARE ON PATIENT OUTCOMES: TIMES TO REFLECT AND TO TAKE DECISIONS / UVODNIK: UČINKI ZDRAVSTVENE NEGE NA IZID ZDRAVLJENJA: ČAS ZA REFLEKSIJO IN UKREPANJE
Strani 164-165
Avtor(ja/ji): Alvisa Palese
izvleček PDF [283 kb] [ogledi 1298]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.23
A COMPARISON OF FREQUENCY OF MEDICAL INTERVENTIONS AND BIRTH OUTCOMES BETWEEN THE MIDWIFE LED UNIT AND THE OBSTETRIC UNIT IN LOW-RISK PRIMIPAROUS WOMEN / PRIMERJAVA POJAVNOSTI MEDICINSKIH INTERVENCIJ IN PORODNIH IZIDOV PRI NIZKORIZIČNIH PRVORODNICAH V SAMOSTOJNI BABIŠKI ENOTI IN PORODNI ENOTI
Strani 166-176
Avtor(ja/ji): Anita Prelec, Ivan Verdenik, Angela Poat
izvleček PDF [618 kb] [ogledi 2448]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.16
UNDERSTANDING THE ATTITUDES OF PARAMEDICS TOWARDS SUICIDAL PATIENTS / RAZUMEVANJE ODNOSA REŠEVALCEV DO PACIENTOV, KI SO SAMOMORILNO OGROŽENI
Strani 177-194
Avtor(ja/ji): Barbara Rant, Branko Bregar
izvleček PDF [467 kb] [ogledi 1661]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.24
ZADOVOLJSTVO STAREJŠIH UPORABNIKOV ZDRAVSTVENE NEGE NA DOMU
Strani 195-205
Avtor(ja/ji): Danica Železnik, Sanda Rajčić
izvleček PDF [406 kb] [ogledi 2049]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.25
AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE PADCEV V REHABILITACIJI PACIENTOV PO MOŽGANSKI KAPI IN NJIHOV UČINEK NA INCIDENCO PADCEV
Strani 206-214
Avtor(ja/ji): Natalija Kopitar, Nika Goljar, Vesna Mlinarič Lešnik
izvleček PDF [412 kb] [ogledi 2157]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.26
VPLIV OVITE POPKOVNICE NA POJAVNOST OPERATIVNEGA DOKONČANJA PORODA
Strani 215-219
Avtor(ja/ji): Tanja Petrova, Miha Lučovnik
izvleček PDF [319 kb] [ogledi 1680]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.27
ODNOS IN ZNANJE KLINIČNIH MENTORJEV ZDRAVSTVENE NEGE O VARNOSTI PACIENTOV
Strani 220-226
Avtor(ja/ji): Andrej Robida
izvleček PDF [605 kb] [ogledi 1478]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.28
CELOSTNI PRISTOP K UGOTAVLJANJU IN OBRAVNAVI BOLEČINE PRI OBOLELIH ZA DEMENCO: NA DOKAZIH PODPRTA PRIPOROČILA ZA DOBRO PRAKSO
Strani 227-237
Avtor(ja/ji): Radojka Kobentar
izvleček PDF [387 kb] [ogledi 3799]DOI: http://dx.doi.org/10.14528/snr.2014.48.3.29 
     
 
OPEN JOURNAL SYSTEM
ISKANJE PO STRANEH
ISKANJE PO ČLANKIH
NAROČILNICA
POGOSTA VPRAŠANJA
POVEZAVE
KONTAKT
 
Uporabniške strani

Nov uporabnik
Pozabil sem geslo

 
Zbornica - Zveza
 
 
Anketa
  Na katerem mediju prebirate najpogosteje prispevke iz Obzornika zdravstvene nege?

     
Arhiv anket
 
Sledite nam
 
 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A
SI-1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 544 54 80
E: tajnistvo@zbornica-zveza.si